فراخوان: دعوت به همکاری و نوشتن در یک ادمین

17 آذر 1395, نوشته شده توسط admin 0

همیشه یکادمین برای من وبلاگی بودهاست که خواستم آن را حفظ کنم و نوشتههایی که کیفیت بالایی دارند و مطمئنا کاربردی هستند را در آن منتشر کنم. برای همین بارها و بارها نوشتهها را بررسی کردهام، در موضوعاتش تغییر ایجاد کردهام و گاهی هم تصمیم به حذف برخی از آنها گرفتهام. گاهی هم تصمیم گرفتم تا با دعوت از دوستانی که میتوانند در این زمینه بنویسد، مجددا آن را احیا کنم اما همیشه ترس از کاربردی نبودن پستها من را منصرف کردهاند.

قطعا نمیگویم که یکادمین کامل و بینقص است! قطعا ضعفهایی در نوشتههای من بوده و هست. مطمئنا هیچکس بینقص نیست. اما این میل به ایدهآلگرایی باعث شده تا وبلاگی که بسیار آن را دوست دارم، دیرتر از هر وقتی بروز شود. به همینجهت تصمیم گرفتم تا با دعوت از دوستانی که در زمینه وبلاگنویسی و

سئو

توانا هستند، ضعف بروز نبودن را جبران کنم. نمیخواهم از حجم کار روزانهام پرگویی کنم، اما گاهی اوقات آنقدری درگیر مسائل روزمره شرکت میشوم که عملا رسیدگی به یکادمین به آخرین وظیفه روزم بدل میشود.

خوشبختانه یکادمین همچنان بازدیدکنندگان و خوانندگان دائمی دارد که گاهی در ملاقاتهای حضوری و آنلاین، از بروز نبودن وبلاگ گله میکنند و از من میخواهند که آن را مجددا احیا کنم.

از مقدمه که بگذریم؛ میخواهم از شما خوانندگان یکادمین دعوت کنم تا اگر خود را در زمینههای زیر توانا میدانید و میتوانید آنها را به رشته تحریر درآورید، با من تماس بگیرید.

به طور کلی موضوعات یکادمین در بخشهای زیر طبقهبندی میشوند:

  • آموزش وبلاگنویسی
  • آموزش، اخبار و نکات مربوط به

    سئو

  • بهبود نرخ تبدیل
  • بهرهوری (Productivity)
  • آزادکاری (Freelancing)

من بهدنبال دوستانی میگردم که بتوانند در قالب نویسنده دائم (با دریافت حقالتحریر) و دوستانی که میخواهند به صورت میهمان بنویسند، هستم. قطعا کمی در انتخاب و انتشار نوشتهها سختگیر خواهم بود و این سختگیری، صرفا به جهت افزایش کیفیت نوشتههایمان است و لاغیر.

اگر فکر میکنید که میتوانید در هفته یک یا بیشتر از یک نوشته برای یکادمین آماده کنید، با من روی ایمیل fatemi@farnian.com تماس بگیرید. قطعا متن ایمیلی که از شما دریافت میکنم و نمونه نوشتهای که به پیوست برایم ارسال میکنید، میتواند به تصمیمگیری و سرعت من در تماس با شما کمک بهسزایی کند.

در آخر؛ از شما خواهش میکنم که اگر برایتان مقدور است لینک این نوشته را در شبکههای اجتماعی به اشتراک بگذارید و اگر کسی را میشناسید، این نوشته را با او به اشتراک بگذارید.