صفحات اختصاصی

قوانین طراحی سایت • چند قانون مهم کاری و همکاری ما با سفارش دهنگان طراحی :

  - طراحی سایت بر اساس نیازهای مشتری
  - طراحی سایت به صورت بهینه سازی شده برای موتورهای جستجو
  - امنیت بالای سایت های طراحی شده توسط ما تا 98%
  - سفارش دهنده موظف است تمامی رزومه خود را در مورد کاری که میخواهد انجام دهد ارائه کند.جز سایت های معمولی و شخصی. یادتان باشد حتما گروه های مذهبی که توسط ما پشتیبانی خواهند شد باید رزومه خود را ارسال کنند تا شک و شبه ای در عملکرد سفارش دهنده در آینده نباشد. ( فقط برای احتیاط بیشتر )
  - رعایت کپی رایت طراح و همچنین میزبانی آن سایت فقط و فقط توسط خود ما و همچنین در شرایط خاص و شناخت زیاد ما به سفارش دهنده در جای دیگر میزبانی و طراحی خواهد شد. چنانچه کپی رایت حذف گردد با سفارش دهنده برخورد خواهد شد و از پشتیبانی گلدیس وب خارج خواهد شد.
  - در سفارش طراحی سایت مبلغ طراحی کامل ابتدا دریافت خواهد شد. مگر با شناخت قبلی فرد یا گروه یا آن سازمان/شرکت مقابل هزینه طراحی نصف مبلغ ابتدا و در آخر و تحویل طراحی مابقی باید پرداخت شود.

  با تشکر

  مدیریت گروه فناوری اطلاعات گلدیس وب